Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2012

Ο λόγος των Εθνικιστών και η ηθική των άλλων. Περί ηγεσίας… Η σύγκριση μεγεθών και παραγόντων.
 Η εκτίμηση συσχετισμών, προοπτικών καί των σχέσεων μεταξύ τους.
 Αυτός είναι ο δρόμος.

Κανένας νους δεν μπορεί να συλλάβει όλη την πραγματικότητα. 
Συλλαμβάνει ένα μέρος αυτής. Ανάλογα με τη φύση, την αντίληψη, την ωριμότητα, τα ενδιαφέροντα κάθε προσωπικότητας. 

Οφείλουμε να εγκαταλείπουμε τις όποιες προσωπικές ακαμψίες και να αποδεχόμαστε την ορθότητα του συμπεράσματος που ο διάλογος καταλήγει. 
Η διαφωνία μεταξύ συνειδητών Εθνικιστών είναι διαφωνία μεταξύ ηρώων. 
Με αυτή την έννοια ο διάλογος προϋποθέτει στόχευση. Καλλιεργεί την ουσιαστική ενότητα. Παρέχει την ικανοποίηση στον καθένα ότι συμμετέχει στην αποκάλυψη της αλήθειας. Στη λήψη των σωστών αποφάσεων.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...